گالری ما

اطلاعات تماس

طراحی داخلی فضاهای مختلف منزل با کمک اصول فنگ شویی

اتاق خواب:

مهم ترین اصل قرار دادن تخت خواب به صورتیکه مشرف به در ورودی نباشد تا احساس امنیت کنید. برای اینکه خواب راحتی داشته باشید و احساس بیقراری نکنید سر تخت را روبه دیوار قرار دهید ولی زیر پنجره قرار ندهید.تجهیزات ورزشی و الکترونیکی را در اتاق خواب خود قرار ندهید چرا که این وسایل نماد بیداری می باشد و حواس شما را از استراحت پرت میکنند.اگر چاره ای ندارید سعی کنید بین این وسایل وتخت خواب پارتیشنی قرار دهید تا موقع
خواب جلوی دید نباشند.
شلوغی را از زیر تخت گرفته تا کمدها و کشو ها از بین ببرید و مرتب کنید تاجلوی جریان انرژی گرفته نشود.
تصاویر و تابلوهایی که به اتاق خواب خود آویزان میکنید باید نشاط آور و الهام بخش و آرامش دهنده باشند؛سعی کنید از تابلوهایی که مفهوم غم انگیز دارند و یا یکنفر را در عکس نشان می دهند استفاده نکنید.
طبق اصول فنگ شویی استفادهاز رنگ های گرم مانند کرم هلویی بژ زرد یا کاکِائویی آرامبخش هستند.آبی های روشن و سبز و استفاده از گیاه اسطوخدوس نیز برای خواب آرام و مناسب هستند ولی رنگ های بیش از حد سرد مانند خاکستری یا آبی روشن یا سفید باعث اختالل در آرامش میشوند.

طراحی داخلی معماری و بازسازی و معماری داخلی دکوراسیون داخلی/طراحی داخلی فضاهای مختلف منزل با کمک اصول فنگ شویی

آشپزخانه :

طبق اصول فنگ شویی جهت چرخش جریان خوب آشپزخانه همواره باید تمیزباشد.داشتن آشپزخانه نامرتب باعث ایجاد انرژی منفی در فضای شما می شود که میتواند بر سالمتی اعضای خانواده تاثیر بد بگذارد.با تمیز کردن عمق وسایل خانه پاکسازی میزهای آشپزخانه و اطمینان از محل مناسب ابزار آلات آشپزخانه در کشوهای مناسب آشپزخانه خود را برای فنگ شویی آماده کنید.

طراحی داخلی معماری و بازسازی و معماری داخلی دکوراسیون داخلی/طراحی داخلی فضاهای مختلف منزل با کمک اصول فنگ شویی

اگرعنصر آب سینک ظرفشویی و آتش اجاق گاز رو به روی هم باشند میتواند باعث ایجاد اختلاف در روابط شود.با قرار دادن یک جزیره بین سینک ظرفشویی و اجاق گاز از تشکیل این انرژی بد جلوگیری کنید.اگر آشپزخانه شما کوچک است میتوانید یک عنصر که سمبل خاک است مانند یک قالیچه سبز رابین آب و آتش قراردهید تا درگیری بهبود یابد.

طراحی داخلی معماری و بازسازی و معماری داخلی دکوراسیون داخلی/طراحی داخلی فضاهای مختلف منزل با کمک اصول فنگ شویی

نوبت به انتخاب رنگ آشپزخانه از منظر فنگ شویی میرسیم.توجه کنید رنگ های پیشنهادی فقط از منظر فنگ شویی و تعادل انرژی است که به شما پیشنهاد میشود وگرنه در رنگ بندی عناصرمختلف درآشپزخانه اعم از کابینت کف پرده و یا حتی رنگ کورین ها هر کدام عوامل زیادی دخیل هستند . از آنجا که عنصر آشپزخانه نماد عنصر آتش است پس استفاده از نارنجی و قرمز اجتناب کنید . چرا که این دو رنگ تعادل در فضا را بهم میزنند .همچنین باید از رنگ هایی که سمبل آب هستند مانند سیاه و آبی اجتناب کنید زیرا آتش و آب عناصر مخالف هم هستند و تعادل را مختل می کنند.رنگ ایده آل فنگ شویی زرد بژو رنگ هایی که سمبل عنصر زمین هستند میباشند.