گالری ما

اطلاعات تماس

مکان های اداری

مکان های اداری

طراحی داخلی نشیمن طبق اصول فنگ شویی

از آنجایی که اتاق نشیمن فضای عمومی خانه است پاکسازی آن بسیار مهم است .تکنیکهای مختلفی در پاکسازی محیط از قبیل لکه گیری استفاده از روغن های الزام و استفاده از رنگ در فضامی باشد.یک روش فوق العاده آسان برای پاکسازی محیط باز کردن پنجره های اتاق نشیمن به مدت نه دقیقه است. نه عددی فرخنده در فنگ شویی است.پنجره ها را تمیز کنید سعی کنید از پاک کننده های غیر سمی مثل سرکه و آب استفاده کنید. نکته مهم دیگر در طراحی داخلی بر اساس اصول فنگ شویی پاکسازی نشیمن از وسایلی که الزام نداریم و خلوت کردن اتاق نشیمن میباشد.به یاد داشته باشید الزم نیست هر گوشه ای لزوما پر باشد.

طراحی داخلی نشیمن طبق اصول فنگ شویی

نقشه باگوا را در خانه خود قرار دهید و بررسی کنید تا متوجه شوید اتاق نشیمن شما در کدام منطقه قرار گرفته. این نقشه یک شکل هندسی هشت ضلعی است که شامل هشت ناحیه و یک مرکز میباشد.

طراحی داخلی معماری و بازسازی و معماری داخلی دکوراسیون داخلی/طراحی داخلی نشیمن طبق اصول فنگ شویی

از آنجایی که اتاق نشیمن فضایی است که به طور عمومی در خانه استفاده میشود مبلمان در آنجا باید به دقت انتخاب شود و برای هر یک از اعضای خانواده صندلی راحتی در نظر گرفته شود.گیاهان سبز انرژی زندگی را به خانه ی شما وارد میکند. هنر در فنگ شویی یک مسله شخصی است ولی نکات زیر را همواره به خاطر بسپارید: شما میتوانید رنگ هایی که سمبل پنج عنصر اصلی در فنگ شویی هستند را از طریق یک اثر هنری وارد اتاق نشیمن خود کنید.به عنوان مثال یک نقاشی قرمز آتشین انرژی آتش را برای اشتیاق شناخت و دیده شدن فرا می خواند.نکته بعدی استفاده از اثر هنری که با خود بار احساسی خاصی مربوط به گذشته دارد و ممکن است نسبت به آن احساسات منفی داشته باشیم.

از آنجایی که اتاق نشیمن فضایی است که به طور عمومی در خانه استفاده میشود مبلمان در آنجا باید به دقت انتخاب شود و برای هر یک از اعضای خانواده صندلی راحتی در نظر گرفته شود.گیاهان سبز انرژی زندگی را به خانه ی شما وارد میکند . هنر در فنگ شویی یک مسله شخصی است ولی نکات زیر را همواره به خاطر بسپارید : شما میتوانید رنگ هایی که سمبل پنج عنصر اصلی در فنگ شویی هستند را از طریق یک اثر هنری وارد اتاق نشیمن خود کنید.به عنوان مثال یک نقاشی قرمز آتشین انرژی آتش را برای اشتیاق شناخت طراحی داخلی معماری و بازسازی و معماری داخلی دکوراسیون داخلی/طراحی داخلی نشیمن طبق اصول فنگ شویی